Înscrierea în învațământul primar

Acte necesare:

CLASA PREGĂTITOARE

  • Fotocopie după certificatul de naştere al copilului (certificată cu originalul);
  • Fotocopie după cartea de identitate a părintelui (certificată cu originalul);
  • Adeverință de vaccinare a copilului
  • Documente care justifică încadrarea în criteriile generale prevăzute de Metodologie şi criteriile specifice elaborate de şcoală.

Toate documentele vor fi depuse la secretariatul unităţii de învăţământ într-un dosar plic.